top of page

КАКВО Е ФЛОРАЛНА ВОДА, КАКВО Е ХИДРОЛАТ?

И двата термина се отнасят за един и същ продукт по принцип, но "флорални вода '' е термин, който се употребява за хидролати получени от цветовете на даденото растение, както подсказва и самото име.

Хидролатът е вторичен продукт от дестилацията на водна пара на растението. Това е водната фаза, която се събира на изхода на дестилационния процес, в колбата, след декантирането на маслото.

Малка книжка за ХИДРОЛАТИТЕ - Pdf file

лв0,01Цена